AUTEURSRECHTEN

De inhoud van “de website” en/of haar klanten en toeleveranciers zijn auteursrechtelijk beschermd: Copyright © 2017 Kerry Foods. Reproductie van een deel van de website of de gehele website is verboden, indien anders dan in overeenstemming met deze mededeling. Alle rechten zijn voorbehouden. Wij geven u het niet-exclusieve recht materiaal van “de website” te gebruiken op voorwaarde dat: Het materiaal alléén wordt gekopieerd voor educatief en persoonlijk gebruik en niet zal worden gekopieerd of geplaatst op een netwerk, computer, website, publicatie of media-uitzending op welke wijze dan ook voor enig commercieel doel. Het materiaal mag op geen enkele wijze aangepast of gewijzigd worden en de auteursrechtelijke mededeling die in het originele materiaal is opgenomenmoet op elke kopie worden weergegeven. Sommige delen van “de website” bevatten afbeeldingen waarop auteursrecht rust van onze klanten en/of toeleveranciers.

ANDERE WEBSITES

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor elke andere website waar u via “de website” toegang toe heeft. Dergelijke links worden alleen verstrekt voor gebruikersgemak en wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van zo een dergelijke website onderschrijven of aanvaarden. Wij wijzen ook elke verantwoordelijkheid afvoor eventuele opvattingen, die kunnen worden verwoord op “de website” of op iedere website die verbonden kan zijn met “de website”.

DISCLAIMER

Wij doen ons best er voor te zorgen dat de informatie op “de website” correct is, maar we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van “de website”, noch voor schade aan de computers of andere apparatuur van bezoekers, door het downloaden van materiaal van “de website”. Informatie op deze website wordt geleverd “zoals het is” zonder enige garantie van welke aard dan ook. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk aan geen enkele partij voor welke schade dan ook, het zij direct, indirect, incidenteel, speciaal, gevolgschade of andere schade, voor elk gebruik of onvermogen “de website” of haar inhoud te gebruiken, of voor elke verbonden website, inclusief, zonder beperkingen, welke schade dan ook voor winstderving, onderbrekingen van de bedrijfsvoering, verlies van programma’s of andere gegevens, zelfs indien wij nadrukkelijk geadviseerd zijn over de mogelijkheid van zulke schades.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

Bij het bezoeken van deze website, kunt u worden verzocht persoonlijke informatie te verstrekken. Dit soort informatie wordt alleen verzameld indien u deze informatie verstrekt.

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Uw informatie stelt ons in staat om te gaan met elke vraag die u ons stelt, promoties te beheren en u van aanvullende diensten te voorzien die u aangevraagd kunt hebben.

Wij kunnen de verzamelde informatie ook gebruiken om onze website en ons bedrijf te beheren, ondersteunen, verbeteren en te ontwikkelen.

Indien u toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw informatie ook gebruiken om u op de hoogte te stellen van onze producten en diensten die wij aanbieden en voor u interessant zouden kunnen zijn, van toekomstige evenementen en nieuws, en ook van andere marketing-, reclame-, en promotiedoeleinden. Indien u van mening verandert over toekomstig contact, laat het ons alstublieft weten.

DOORGAVE VAN UW INFORMATIE

De door u verstrekte informatie kan worden doorgegeven aan het personeel dat werkt voor Kerry Foods Limited en derden die voor ons handelen voor doeleinden beschreven in dit beleid of voor andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Indien er gegevensoverdracht buiten de EER* plaats vindt, zal Kerry Group PLC stappen ondernemen om te garanderen dat er voldoende bescherming is in overeenstemming met de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens 1998.

Tenzij dit wettelijk verplicht is, zullen wij geen enkele van de door u verstrekte gegevens delen, verkopen of verspreiden zonder uw toestemming.

*EER = Europese Economische Ruimte

COOKIES

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij opslaan opuw computer. Tenzij u uw bezwaar heeft aangegeven bij het verstrekken van uw informatie, zal ons systeem cookies plaatsen op uw systeem bij het aanmelden op de website. Cookies maken het aanmelden en het gebruik van de website bij toekomstige bezoeken makkelijker voor u. Wij kunnen hiermee ook het verkeer op de website controleren en de inhoud van de website voor u personaliseren. U kunt uw computer instellen om cookies automatisch te weigeren, maar in dit geval zou het kunnen dat u bepaalde voorzieningen op onze website niet kunt gebruiken. Indien u in de toekomst geen cookies wenst te ontvangen, laat het ons alstublieft weten.

VEILIGHEID EN GEGEVENSBEWARING

Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onwettelijke verwerking, toevallig verlies, vernieling en schade. Wij behouden uw gegevens voor een redelijke periode of zolang de wet dit vereist.

TOEGANG EN BIJWERKEN

U heeft het recht de informatie die wij over u bewaren in te zien. U kunt ons vragen benodigde wijzigingen door te voeren om te garanderen dat uw informatie juist en up-to-date is. Indien u dit wenst te doen, neem dan alstublieft contact met ons op.

VERANDERINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Elke verandering die wij in de toekomst in ons privacybeleid zouden kunnen maken, zal op deze pagina worden geplaatst.

CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen heeft, of contact met ons wilt opnemen, vul dan alstublieft het vragenformulier op de “contact opnemen” pagina van de website in.